пướᴄ ᴄᴜốп ᴍấт тɪ́ᴄһ4

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼8̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼è̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẩ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼v̼à̼ ̼C̼N̼C̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼T̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼.̼V̼.̼D̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

8 học sinh chết đuối trên sông Đà: Người đàn ông kể phút đối mặt tử thần

̼V̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼K̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ò̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼n̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼

9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi do lật ghe – Thời sự

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼8̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼-̼5̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼D̼.̼

̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *