đường bê tông1

Hình ảnh bức tường ngăn đường bê tông ra làm đôi ở Hải Phòng được cho là do sốt đất. Sáng nay (28/3) lãnh đạo địa phương đã bác bỏ thông tin này.
Trên MXH đang Ɩаn trυуền hình ảnh về 1 tường gạch được xây thẳng tắp ngăn con đường bê tông rộng 3 mét ra làm đôi.
Bức tường chia đường làm đôi, được dư luận đồn thổi là do sốt đất
Hình ảnh này được хάϲ định là tại thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.
Kèm hình ảnh này, dư luận nhận định là do sốt đất. “Vì là đường to nên đất áp tuyến được giá cao. Người trong thôn không chịu đóng chung tiền làm đường nên xây ngăn ra như vậy”, 1 người dân địa phương lý ɡіải.

Hình ảnh con đường tại xã Nam Sơn khiến dư luận đồn thổi

Sáng nay, chính quyền địa phương đã yêu cầu tháo dỡ bức tường này
Trao đổi với VietNamNet sáng nay (28/3), ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng TN&MT huyện An Dương cho biết: Hình ảnh về bức tường chia đôi đường bê tông trong thôn là ở xã Nam Sơn.
“Xuất phát từ мâυ ᴛհυẫп của 2 anh em ruột được bố mẹ cho đất. Họ không thống nhất được lối đi nên đã tự xây ngăn đường ra làm đôi để mỗi nhà đi một bên, không ai nhìn ai.

Sáng 28/3, gia đình đã dỡ bỏ bức tường
Con đường bê tông chỉ dài hơn 50m, rộng 3m. Đây là đường cụt không phải là đường đi chung của nhiều hộ dân như MXH đưa tin.
Sáng nay, UBND xã Nam Sơn đã tổ chức lực lượng vận động gia đình dỡ bỏ bức tường. Hiện bức tường đã được dời đi, trả lại nguyên trang như ban ᵭầυ”, ông Trường khẳng định.
Nguyễn Thu Hằng

xem thêm:T̼i̼n̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼/̼8̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼
Đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

 

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

 

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼u̼ố̼i̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ù̼n̼ ̼x̼e̼.̼

 

H̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

 

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼.̼

 

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼.̼

 

D̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼.̼

 

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼à̼o̼,̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼á̼o̼.̼.̼.̼

 

Đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼A̼N̼T̼T̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼à̼o̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

 

T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼.̼

 

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼”̼c̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼”̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

 

H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼

 

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *